Denna webbplats

.<br>EXIF:  ©

WordPress

Alla våra webbplatser körs på WordPress, det största CMS-systemet (Content Management System) på nätet idag. Vi kör de flesta av våra webbplatser på ett antal Multisites (för våra interna, externa kunder och för utveckling).

.<br>EXIF:  ©

DigitalOcean

Vi använder DigitalOceans VPS:er (Virtual Private Servers) för att hosta våra webbplatser. De finns i Holland för snabba accesstider för oss i Europa. Vi använder normalt en VPS med 1 GB RAM, 1 Core-processor, 30 GB SSD hårddisk. På en sådan kan vi köra 2 eller 3 Multisites beroende på antalet subsites (vanligen 5-10).
Vi använder Ubuntu LTS som operativsystem.

.<br>EXIF:  ©

ServerPilot

För att hantera programstacken (de program som körs på servern) använder vi oss av planen Coach på ServerPilot.io. Den ger oss också övervakning av CPU, minne och hårddiskplats. Den installerar (2018) bl.a. PHP 5.4-7.2, Apache, Nginx och MySQL. Den hantera också våra SSL-certifikat för https-protokollet.

.<br>EXIF:  ©

Toolset

Ett fantastiskt paket med tillägg för att sätta upp Custom Post Types, Google Maps, Vyer och Layouter för WordPress.

Ju mer vi använder det, desto mer imponerade blir vi av dess flexibilitet och stabilitet.

Multilingual WordPress

Flerspråkighet

Vi använder WPML för att hanterar våra översättningar. Den är väldigt avancerad men integrerar mycket väl med den suveräna Toolset, se ovan.

CMS Commander

CMS Commander

Används för övervakning, underhåll och backup av alla våra system från en central webbplats. Ovärderlig för att se till att allt är uppdaterat som det ska.

.<br>EXIF:  ©

Genesis Theme Framework

Vi har valt att använda Genesis på våra sidor. Det är ett tema-ramverk för WordPress som tagits fram av Studiopress. Genesis anses vara mycket stabilt och SEO-vänligt.

.<br>EXIF:  ©

Teman

StudioPress gör sina egna barnteman för Genesis ramverket.

Vi har också teman från Imagely. Vi använder för tillfället ett här på adolfsson.photo (Expedition med mycket anpassningar med Toolset).

.<br>EXIF:  ©

Tillägg (Plugins)

En av de viktigaste tilläggen vi använder är Media Library Assistant av David Lingren. Om du har mer än 50 bilder på din webbplats så bara MÅSTE du använda detta tillägg.

.<br>EXIF:  ©

Cloudflare CDN

Vårt Content Delivery Network för att minska laddningstider från alla delar av världen. Den hjälper också mot hacker-attacker och avlastar våra egna servrar.

Disclaimer

Vissa av länkarna ovan är affilieringslänkar så om du köper någon av tjänsterna eller produkterna via nån av länkarna så får vi en liten kompensation, tackar!