Upphovsrätt – fotograf Kristian Adolfsson

For English go here: Copyright in English.

ALLT material jag skapat på denna och mina övriga sidor är skyddat av Upphovsrätt / Copyright enligt bl. a. Svensk lag. Detta material får inte skrivas ut, laddas ner eller reproduceras utan SKRIFTLIGT godkännande från Kristian Adolfsson.

Följande sidor täcks av denna Copyright:

Vill du använda någon av mina bilder, video, text etc. så hör av dig med licensieringsfrågor via Kontaktformuläret.

[c] 2002-[y] Kristian Adolfsson / Adolfsson.Photo / Kristian Adolfsson AB